30 Haziran 2016 Perşembe   Saat: 04:17:51
Hakkimizda | Klan Basvuru | Sifremi unuttum  
act of cursing
Forumlar Genel    
Jordan
Army in Reign Klanı
Kayıt : 02.08.2006
Mesaj : 247

Level 4

03.08.2006 19:53:30    
Ortadoguyu kana buLayan ve günümüzdeki bütün savaşLarda ve acıLarda hemen hemen hep kendiLerinin parmagı buLunan kundaktaki bebek genci yaşLısı dinLemeden gözLerini kırpmadan öLdüren bu insanLarı biraz tanıyaLım okudukLarınız birer gercektir ve okudugunuzda dehsete kapıLacaksınız ve bir gercek daha varki oda dünyanın sonuna kadar bu insanLarın var olacagı.
Yahudiler üzerine...Yahudiyi iyi tanıyın

Dünya insanlığı yahudileri çok iyi tanımak ve bilmek zorundadır. Başına gelen her felaketin arkasında yahudiler vardır. Çünkü, bozuk tevratın ayetlerine göre, bütün insanlık onlara kölelik yapmak için yaratılmıştır. Üstün olan ise sadece İsrail’in çocuklarıdır.

Dini mahvederler

Yahudiler kadar yeryüzünde kinci ve milliyetçi bir ırk bulamazsınız. İsrail din esasları üzerine kurulmuştur ama diğer dünya devletlerinde kurdukları mason cemiyetler ile dini duyguların köreltilmesi için her şeyi yaparlar. Örneğin Türkiye’de en ufak bir dini harekat mason basının da desteği ile ”irtica mı geliyor” diye kesilir. Veya her hangi bir milliyetçi akım mason ve yahudi köpeği basın tarafından engellenir. Oysa İsrail kendi bünyesinde hem dini hükümleri hem de milli kimliğini özgürce yaşar.

Babil Kulesi hayali

Bozuk tevratı okuduğunuz zaman sanki bir seks mecmuası okuyormuşsunuz hissine kapılırsınız. Babalarıyla yatan kızlar, anneleriyle birlikte oğlanlar ya da birbirlerine sulanan erkekler... Ne ararsanız tevratın içerisinde bulabilirsiniz. Bugünkü yahudiler Babil Kulesi’nde sürdürdükleri hayata dönmek isterler hep. Çünkü Babil Kulesi’nde ne kural ne yasa ne de ahlak ve töre vardır. Hayvanlar gibi bir komün hayatı içerisinde yaşamayı arzularlar.

Yahova bir insandır

Onlara göre tanrı yahova bir insandır. Hatta kimi yahudi peygamberleri bu tanrıyla güreş etmiş onu yenmiştir. Ayrıca bu yahova sapık birisidir. Çünkü İsrail’e sulanmış ve onunla evlenmek istemiştir. Yani tanrı bir insanla evlenmek istemiştir.

Adnan Oktar’ın başına gelenler

Adnan Oktar denilen zatın başına gelenleri bilmeyeniniz yoktur herhalde. ”Yahudilik ve Masonluk” adlı kitabında bu yahudi köpeklerin bütün çirkefliklerini ve içyüzlerini ortaya döktüğü için şu anda hapistedir. Başına gelmeyen hiçbir şey kalmamıştır. Onun etkinliklerinin içerisinde yer almamamıza rağmen çalışmalarını takdirle karşılıyor ve Adnan Oktar’a buradan gönderdiğimiz mesaj ile ”Üzülme, bu yolda mağlup galip sayılır diyoruz.

Musevileri bile bile öldürüyorlar

İsrail devleti ve diğer ülkelerdeki yahudi köpekleri zenginlik içerisinde yaşadıkları halde özellikle Afrika’daki kara derili yahudiler açlığın pençesinde inlemektedir. Bunlara en ufak bir yardım yapılmamaktadır. Çünkü, ancak İsrailoğulları yahudi olabilir. Diğerleri sadece musevidir. Yahudilik bir ırktır ve İsrailoğulları’ndan doğan kişiler yahudidir. Onun için yahudi olamayan musevilerin ölmesinde bir sakınca yoktur.

Kamp paraları yahudilerden

Büyük Lider Adolf Hitler’in yahudileri topladığı kampların paralarının yahudi bankerler tarafından karşılandığını biliyor musunuz? Evet, çünkü Almanya’dakiler de yahudi değil musevidir. Sadece Musa’nın dinine inanmaktadır. Bunun için ölmelerinde veya öldürülmelerinde bir sakınca yoktur.

Onları en iyi fare anlatır

Yahudileri tarihte simge eden en iyi hayvan faredir. Kendilerine sembol olarak fareleri seçmişlerdir. Çünkü fareler kemirgendir. Yahudiler de diğer milletleri kemirmektedir. Yahudi Walt Disney’in sevimli faresi Micky Mouse’ı hatırlayın. Orada anlatılmak istenen gizli bir mesajdır. Bu mesaja göre, fare bir yahudidir, köpek ve kediler ise dünyanın diğer milletleri. Her ne hikmetse Micky Mouse, kedileri ve köpekleri döver, onları perişan eder. Verilmek istenen mesaj şudur: ”Biz yahudiler bütün milletleri böyle hapsedeceğiz, perişan edeceğiz.”

Her şey onların elinde

Şöyle bir düşünün. Dünyanın hep birlikte izlediği ortak olay nedir? Tabi ki futbol. Futbolun başında kim vardır? Leonard Yohanson. Yani bir yahudi. Bütün dünya ekonomisini yönlendiren IMF’nin başkanı olsun Dünya Bankası’nın başkanı olsun, hepsi birer yahudidir. Gördüğünüz dünyayı tüm yönleriyle sarmışlardır. Onlardan habersiz hiçbir iş yapılmamaktadır. İstediklerini perişan edip istediklerini yükseltirler. İşte Büyük Lider Adolf Hitler, bu gidişe son vermiştir.
---------------------------------------------
Bozuk tevrattan kan damLıyor!

Yahudilerin milli ve dini bozuk kutsal kitabı tevratı incelediğiniz zaman inanılmaz şeylerle karşılaşırsınız. Bazı cümleleri okurken ”Bu bir seks romanı mı?” diye aklınızdan geçer, bazılarını da okurken sanırsınız ki, ”Sado-Mazoizm” üzerine yazılmış bir kitap...

Şimdi size bu sayfamızda tevrattan, yahudi yasası kabbala ve talmud ile hahamların sözlerinden bazı örnekler vereceğiz. Bütün bu okuduklarınızdan sonra halen yahudilere sempati besliyor ve İkinci Dünya Savaşı’ndaki katliam palavlarına inanıyorsanız, sizin bileceğiniz iş.

Dünyayı kendilerinin zennediyorlar:

”O zaman Rab Yehova bütün milletleri önünüzden kovacak ve sizden büyük bir kuvvetli milletlerin mülkünü alacaksınız. Ayak tabanınızın basağı her yer sizin olacak.” (Tesniye, bab 11, ayet 23-4, s 139)

Hepimiz yahudilere göre bir kır hayvanıyız:

”Ve Allahın Rab (Yehova) o milletleri senin önünden azar azar kovacak, onları çabucak bitiremezsin yoksa senin üzerine kır hayvanları* çoğalır. Ve Allahın Rab (Yehova) onları senin önünde ele verecek ve onları helak edinceye kadar büyük kırgınlıkla kıracak ve onların krallarını senin eline verecek, adlarını göklerin altından yok edeceksin, sen onları yok edinceye kadar kimse senin önünde duramayacak.” (*Yahudiler için yeryüzünde iki tür canlı vardır: İnsanlar ve hayvanlar. Yahudiler insandır.) (Tesniye, bab 7, ayet 22-23-24, s 185)

Milletlere ölüm emri:

”Rab senin sağında öfkesi gününde kralları vuracak. Milletler arasında hüküm verecek; Yer leşler ile dolacak; Çok memleketlerde baş olanı ezecektir.” (Mezmurlar, bab 110, ayet 5-6, s 608)

Onlara göre Allah bir insan:

”O, İsrail oğulları ile benim aramda ebediyen bir alamettir; çünkü Rab gökleri ve yeri altı günde yarattı ve yedinci günde rahat etti ve dinlendi.” (Çıkış, bab 31, ayet 17, s 87)

”Ve Rab gördü ki, yeryüzünde adamın kötülüğü çoktu ve her gün yüreğinin düşünceleri ve kuruntuları ancak kötü idi. Ve Rab yeryüzünde adamı yaptığına nadim oldu ve yüreğinde acı duydu..” (Tekvin, bab 6, ayet 5-6, s 5)

”Rabbin Yahuda ile davası var ve Yakubu kendi yollarına göre cezalandıracak, ona işlerinde göre ödeyecek. Rahimde kardeşini topuğundan tuttu ve erkeklik çağında Allah ile güreşti ve melekle güreşip yendi.” (Hoşea, bab 12, ayet 2-4, s 862)

”Ve Yakub yalnız başına kaldı; ve seher sökünceye kadar bir adam onunla güreşti. Ve onu yenmediğini görünce, uyluğunun başına dokundu ve onunla güreşirken Yakubun uyluk başı incindi. Ve dedi: Bırak gideyim, çünkü seher vakti oluyor. Ve dedi: Beni mübarek kılmadıkça seni bırakmam. Ve ona dedi: Adın nedir? Ve o dedi: Yakub. Ve dedi: Artık sana Yakub değil İsrail denilecek; çünkü Allah ile insanlarla uğraşıp yendin.” (Tekvin, bab 33, ayet 24-30, s 33)

”İnsan Allahı soyar mı? Siz ise beni soymaktasınız.” (Malaki, bab 3, ayet 8)

”O öfkelendi. Burnundan duman yükseldi. Ağzından ateş yiyip bitirdi.” (II. Samuel, bab 22, ayet 8-9, s 330)

”O zaman Rab uyanan adam gibi, şarabtan bağıran yiğit gibi uyandı.” (Tekvin, bab 3, ayet 8, s 3)

”Ve günün serinliğinde bahçede gezinmekte olan Rab Allahın sesini duydular.” (Tekvin, bab 3, ayet 8, s 3)

Yahudiye her şey serbest:

”Yahudi maksat ve gayeleri uğruna işlenen bütün günahlar gizli olmak şartıyla mübahtır. Yalnız yahudi olanlara insan gözüyle bakılır. Yahudilerden gerisi sadece birer hayvandır. Siz, yahudi olmayanlardan birini öldürmek suçu ile mahkemelerde bunu yeminle açıkça inkar edebilirsiniz. Çünkü öldürülen bir hayvandır. Yahudi kendisinden olmayanın malını çalmak ve işini elinden almakla iyi bir şey yapmış sayılır. Bu dünyada bütün musibetler yahudilerden gelir. Yahudi olmayanın kanını akıtmak Allaha kurban sunmaktır.” (Yahudilerin hayat felsefesini belirleyen Talmud yasalarından bir bölüm. Bölüm adı Hoşem hamişpat 369, Sultan Aruh s 117)

”Diğer insanlar tamamiyle dünyevi aşağı ırktandır. Onlar sadece yahudilere hizmet etmek için yaşamaktadırlar. Onlar küçük hayvandır.” (Kabbala)

Allah bir yalancı:

”Başı rahat olmak için yalan söylemek en iyi iştir. Yusuf’un kardeşleri yalan söyledi. Peygamber Samuel yalan söyledi, evet Allah da, o da bizzat yalan söyledi.” (Haham Bathan)

Hahamlar Allah’tan daha büyüktür:

”Sihirbazlık Efendimiz Tanrıyı gölgeleyebilecek kadar tehlikelidir. Bununla beraber Haham Chania bundan hiç çekinmedi: Ve bunun içindir ki o, Allah’tan çok daha büyüktü.” (Kabbala)

”Hahamların sözleri ’canlı’ Tanrının sözleridir.” (Kabbala)

Gözleri Anadolu topraklarında:

”Kuzey sınırlarımız Kapadokya’daki (Orta Anadolu) dağlara kadar dayanıyor. Güneyde de Süveyş Kanalı’na. Sloganımız David ve Salomon’un Filistin’i olacaktır.” (Theodor Herzl, 1897)

”Filistin’in bugünkü haritası İngiliz manda yöntemi tarafından çizilmiştir. Yahudi halkının, gençlerimiz ve yetişkinlerimizin yerine getirmesi gereken bir başka haritası vardır. Nil’den Fırat’a kadar.” (Devlet Başkanı Ben Gurion’un 1948 yılında İsrail devletini ilan ettiği konuşmadan)

”Türkiye ilgi alanımız içerisindedir.” (1974’te İsrail’in Savunma Bakanı olan Ariel Şaron)
---------------------------------------------------
Din kitabı mı seks romanı mı?

Bozuk ve tahrif edilmiş tevratı incelediğiniz zaman şaşıracağınız bölümlerden biri de ”acaba seks romanı mı okuyorum!” dedirtecek cinsten cümlelerin yer almasıdır. Aslında bir seks romanında bile bunları bulamazsınız ya... Çünkü yahudilerin sapıklık üzerine fantezi dünyası gerçekten çok gelişmiş. Bu cümlelerden bugünkü tevratın tahrif edildiğini ve kutsal bir kitap olmadığını rahatlıkla anlayacaksınız.

Lut ve onunla yatan kızları:

”Ve Lut, Tsoardan çıkıp dağda doğurdu ve iki kızı onunla beraberdi, çünkü Tsoard’ta oturmaktan korktu; ve o, ve iki kızı bir mağarada oturdular. Ve büyük kızı küçüğüne dedi: Babamız kocamıştır ve bütün dünyanın yoluna göre yanımıza girmek için memlekette erkek yoktur; gel, babamıza şarap içirelim ve babamızdan zürriyeti yaşatmak için onunla yatarız. Ve o gece babalarına şarap içirdiler; ve büyük kız girip babası ile yattı, ve onun yatmasını ve kalkınmasını bilmedi. Ve vaki oldu ki, ertesi gün büyük kız küçüğüne dedi: İşte, dün gece babamla yattım; bu gece de ona şarap içirelim, ve babamızdan zürriyet yaşatmak için, gir, onunla yat. Ve o gecede dahi babalarına şarap içirdiler, ve küçük kız kalkıp onunla yattı; ve onun yatmasını ve kalkmasını bilmedi. Lut’un iki kızı böyle babalarından gebe kaldılar.” (Tekvin, bab 19, ayet 30-38, s 17)

Kızkardeşe ilişki teklif etme:

”Keşke sen bana anamın memelerini emmiş kardeş gibi olaydın. Dışarıda seni bulunca, ben seni öperdim; beni de kınamazlardı. Küçük bir kızkardeşimiz var, ve onun daha memeleri yok, ben duvarım memelerim de kuleler gibi.” (Nedişeler Neşidesi, bab 8, ayet 1-8-10, s 672)

”İki memen sanki bir çift geyik yavrusu, zambaklar arasında otlayan, ikiz ceylan yavrusu. Kaptın gönlümü kızkardeşim, yavuklum. Gözlerinin bir bakışı ile, gerdanının tek zinciri ile gönlümü kaptın. Okşamaların ne güzel kızkardeşim, yavuklum. Şaraptan ne hoştur okşamaların. Itırının güzel kokusu da her çeşit baharattan. Ey yavuklum bal damlatır dudakların. Balla süt senin dilinin altındadır. Esvabının kokusu da sanki Libnan kokusu.” (Neşideler Neşidesi, bab 4, ayet 8-11, s 669)

Utanılacak yerden tutabilir:

”Adamlar birbirleriyle kavga ederken birinin karısı yaklaşıp kocasını dövenin elinden onu kurtarmak için elini uzatır, ve onu utanılacak yerlerinden tutarsa; o zaman kadının elini keseceksin, gözün ona acımayacaktır.” (Tesniye, bab 25, ayet 11-12, s 202)

Kayınpederi Yehuda ile yatan gelin:

”Ve; işte, kaynaktan sürüsünü kırmak için Timnata çıkıyor, diye Tamara bildirildi. Ve üzerinden dulluk esvabını çıkardı, peçesiyle örttü ve Timnat yolu üzerinde olan Enaim kapısında sarınıp oturdu; çünkü Şelanın büyüyüp kendisinin ona karı olarak verilmediğini gördü. Ve Yehuda onu görünce, kendisini kötü kadın sandı; çünkü yüzünü kapamıştı. Ve yolda onun yanına inip dedi: Rica ederim, gel senin yanına gireyim; çünkü onun kendi gelini olduğunu bilmedi.Ve dedi: Yanıma girmek için bana ne verirsin? Ve dedi: Sürüden bir oğlak gönderirim. Ve dedi: Onu gönderinceye kadar bir rehin verir misin? Ve dedi: Sana ne rehin vereyim?, ve dedi: Kendi mührünü ve kaytanını ve elinde olan değneğini ona verip onun yanına girdi, ve kadın ondan gebe kaldı.” (Tekvin, bab 38, ayet 13-19, s 39)

Yahudi kızın bekareti satılıktır:

”Bir yahudi kızının bekareti iki yüz akçe (zuz) değerindedir. Bu pazarlık edilerek peşin de ödenebilir. Bir çocukla küçük bir kızla yahut karısı ile makat (arkadan) yerinden temas edilen kimse bağırır ise ve bunu etraftan işitirlerse bu işi yapan şahsa bu çocukla yahut kızla bu işi yapmaması söylenir. Eğer kadın zevcesi ise bir müddet için bu şekilde hareket etmemesi bu işi yapan şahsa bildirilir.” (Kethuboth Talmut- bab 11)

”O adam ki, kız kardeşi ile beraber yatıp kendilerini cinsi zevklere bırakırlar ve kız kardeşi bundan şikayet etmez bunda bir günah ve kabahat yoktur. Fakat hemşiresi şikayette bulunursa bu işi tekrarlamaması adama tebliğ edilir. (Kethuboth Talmut)

Dullara hayvanlarla cinsel ilişki izni:

”Yahudi bir dul kendisini tatmin için her türlü usullere baş vurabilir. Bir kadın sebebler göstererek bir hayvan ile hayvani münasebetleri iletirse bunda münasebetsiz bir şey yoktur. Böyle işler ve zevkleri kendisine verip de sonradan evlenmeyi düşünen bir kadını bir baş haham bile alabilir.” (Yebamoth Talmutu - 56 a)

”Harikulade güzel bir kadın sıcaktan dolayı açık giyinmiş bir halde yeri silerken köyün maaruf köpeklerinden biri kapıda zuhur etmiş ve kadına arkadan tasallut etmiş kısa bir zaman sonra da bu kadına bir rahiple evlenmek için müsade verilmiştir.” Yebamoth Talmutu, 59 b)

Fahişelik yapmaya ceza yok:

”Fahişelik ettiği zaman kızlarınızı, ve zina ettikleri zaman gelinlerinizi cezalandırmayacağım.” (Hoşea, bab 4, ayet 14, s 858)

”Başkalarını azdırmayın”:

”Bütün cinsi işler akşam karanlığında yahut karanlık odada yapılmalıdır. Sebebi açık havada böyle bir şey yapılırsa herkes işini gücünü bırakıp manzarayı seyre koyulurlar daha fenası o adamlar çalışacak yerde çiftleşen insanları taklide kalkışırlar.” (Kethuboth Talmut)

”Anneniz ile cinsel ilişki kurun”

”O şahıs ki, daha annesi yaşlı değildir ve babası ölmüştür ve annesi yabancı erkeklerin koynuna girmek istemez ve kendi oğlu ile yatmak ister ve keza oğlu da annesiyle yatmak isterse böyle bir vaziyette eğer bu işler zor kullanılmadan yapılırsa bize düşen bir vazife yoktur. Ta ki oğul evlenme yaşına gelip de başka bir kızla evlenmek isterse ve annesi buna mani olmak isterse oğul hem kendi karısının cinsi arzularını hem de annesinin arzularını tatmin etmeli ta ki valdesi başka bir erkek buluncaya kadar.” (Kethuboth Talmut)

Kızıyla yatan baba:

”Ve Yakub Labana dedi: Karımı ver, çünkü günlerim doldu, ve onun yanına gireyim. Ve Laban o yerin bütün adamlarını topladı ve bir ziyafet yaptı. Ve vaki oldu ki, akşamleyin kızı Leayı alıp ona götürdü; ve onun yanına girdi.” (Tekvin, bab 29, ayet 21-23, s 28)
-------------------------------------------------------
Bozuk tevratta katliam emriHahamlar tarafından tahrif edilmiş olan tevratın bir önemli özelliği de, yahudilere diğer insanlar için katliam emri ve izni vermesidir. Daha önce ki bölümlerde de değindiğimiz bozuk tevrattaki şiddet olaylarına burada daha açık tevrat cümleleri ile izah getireceğiz.

Bu cümlelerden sonra yahudilerin Filistinliler’e karşı uyguladığı zulüm ve katliamları aklınıza getirmenizi istiyoruz. Sadece burada yaptıkları bile yahudilerin ne adi birer yaratık olduklarına en büyük delildir. Ve ne yazık ki, böyle bir ülkeyi kurulduğu zaman ilk tanıyan ülkelerden biri de Türkiye’dir.

Nazi Almanyası için ”katliam” senaryoları üreten yahudilerin gerçek yüzlerini bu cümlelerde bulacaksınız.

”Herkesi öldüreceğim”

”Ve İsrail onun mirasının sıptıdır; ismi orduların rabbidir. Sen benim topuzum ve cenk silahımsın; ve seninle milletleri kıracağım: ve seninle ülkeleri helak edeceğim. Ve seninle atı ve binicisini kıracağım. Ve seninle cenk arabasını ve binicisini kıracağım; ve seninle erkeği ve kadını kıracağım; ve seninle kocamış adamı ve genci kıracağım; ve seninle genç adamı ve ere varmamış kızı kıracağım; ve seninle çobanı ve sürüsünü kıracağım; ve seninle çiftçiyi ve çiftini kıracağım; ve seninle valiyi ve kaymakamı kıracağım.” (Yeremya, bab 51, ayet 19-23, s 777)

Filistinlilere ölüm emri:

”Ey Kenan, Filistinliler diyarı, Rabbin sözü size karşıdır; seni yok edeceğim, öyle ki artık sende oturan kimse olmayacak.” (Tsefenya, bab 2, ayet 5, s 887)

”Ve gömülmeyecekler; toprağın yüzünde gübre gibi olacaklar; leşleri de yerin canavarlarına ve göklerin kuşlarına yem olacaklar.” (Yeremya, bab 26, ayet 4, s 739)

”Ve senin kökünü kıtlıkla öldüreceğim ve arta kalanların öldürülecek. Ulu ey kapı, Feryat et şehir, baştan başa ey Filistin, eridin...” (İşaya, bab 14, ayet 3-31, s 694)

”Hem yiğidi, hem kızı, emzikteki çocukla, ak saçlı adamı, dışarıdan kılıç ve içeriden dehşet telef edecek. Hasımlarından öç alacağım; ve benden nefret edenlere ödeyeceğim.” (Tesniye, bab 32, ayet 25, s 211)

”Onların her şeylerini tamamen yok et, va onları esirgeme, erkekten kadına, çocuktan emzikte olana, öküzden koyuna, deveden eşeğe kadar hepsini öldür.” (I. Samuel, bab 15, ayet 3, s 286)

”İhtiyarı genci ve ere varmamış kızı ve çocuklarla kadınları helak için vurun, gözünüz esirgemesin, ve acımayın.” (Hezekiel, bab 9, ayet 5-6, s 794)

”Suriyelileri bitirinceye kadar Afekte vuracaksın.” (II. Krallar, bab 13, ayet 17, s 383)

”Kanlarını için, etlerini yiyin”

”Et yiyin, ve kan için, yiğitlerin etini yiyecekseniz ve dünya beylerinin kanını, koçların, kuzuların, ve ergeçlerin, boğaların kanını içeceksiniz. Hepsi Başanın semiz hayvanlarıdır. Sarhoş oluncaya kadar kan içeceksiniz.” (Hezekiel, bab 39, ayet 18-20, s 828)

”Sizi kılıcın kısmeti edeceğim ve hepiniz boğazlanmak için eğileceksiniz.” (İşaya, bab 65, ayet 12, s 722)

”Ve öldürülmüş olanları dışarı atılacaklar ve leşlerinin kokusu çıkacak; ve kanları ile dağlar eriyecek.” (İşaya, bab 34, ayet 3, s 697)

”Onları kasaplık koyunlar gibi ayır, ve öldürme günü için onları hazırla.” (Yeremya, bab 12, ayet 3, s 736)

”Acıklı ölümlerle ölecekler, onlar için dövünen olmayacak.” (Yeremya, bab 16, ayet 4, s 739)

”Ele geçen her adamın gödesi delik deşik edilecek ve tutulan her adam kılıçla düşecek. Yavruları da gözleri önünde yere çalınacak, evleri çapul edilecek ve karıları kirletilecek.” (İşaya, bab 13, ayet 15, s 683)

Hamilelerin karınları deşilecek:

”Ve yayları gençleri yere çalacak ve rahmin semeresine acımayacaklar, gözleri çocukları esirgemeyecek.” (İşaya, bab 13, ayet 15, 16, 18, s 683)

”Burnunu ve kulaklarını kesip düşürecekler; ve senden arta kalan kılıçla düşecek.” (Hezekiel, bab 23, ayet 25, s 810)

”Ve her duvarlı şehri ve her seçme şehri vuracaksınız, ve her iyi ağacı keseceksiniz, ve bütün su kaynaklarını kaplayacaksınız, ve her iyi tarlayı taşlarla bozacaksınız.” (II. Krallar, bab 3, ayet 19, s 370)

”Sana karşı yapılan hiç bir silah işe yaramayacak; ve hükümde sana karşı kalkan her dili suçlu çıkaracaksın.” (İşaya, bab 54, ayet 17, s 714)
--------------------------------------------------
Türkiye’de yatırım yapan yahudilerYahudiler için para ve altın her şey demektir. Bunu elde etmek için de dünyanın neresi olursa olsun giderler. Pek tabi ki kısmi liberal ekonomiye sahip olan Türkiye de yahudilerin ilgi alanından kaçmaz. İşte size ülkemize yatırım yapan dünyaca ünlü bazı yahudi firmalar

Ford Motors, Mobil, British Petrol, IBM, Ünilever, General Electric, Chrysler, ITT, Philips, Renault, Hoechst, BASF, Daimler Benz, Volkswagenwerk, Bayer, Siemens, Nestle, İCİ, Procter and Gamble, Goodyear, AEG-Telefunken, Caterpillar, Mannesman, Pechiney-Ugine-Kuhlmann, Fiat, Futohoffnungshutle, British Leyland, Akzo Group, Ciba Gelgy, General Electric, Colgate-Palmolive, Contiental Group, Brown Boward, Robert Bosch, John Deere, Schneider, Coca Cola, Bendix, Ford Motor (İngiliz), Massey-Ferguson, Pepsi Cola, Uniroyal, Singer, Hoffman-La Roche, Henkel, B.F. Goodrich, Pfizer, Electrolux, İ.M. Ericsson, Sandoz, Aktiebolaget SKİ, KHD, Stutzer Brothers, Olivetti, EMİ, Squibb, Northern Telecvom, Coats Patons, Abbott, Revlon, Grundig, Oerlikon-Buhrle, Atlas-Copco, Varta, Glaxo Holding, Lever Brothers, AGA, Hoover.Türkiye’deki zengin yahudiler

Osmanlı’nın bize hediye ettiği yahudiler yıllar geçtikçe sanayii ele almışlar ve Türkiye’nin en zengin insanları arasına girmişlerdir. Müslüman Türk milletini, ”Siz kitabınızı okuyup ibadetinizi yapın, ticareti biz hallederiz, siz din adamları yetiştirin” diye uyutan yahudiler Türkiye’nin iktisadi ve ticari hayatını bugün ellerinde tutmaktadırlar. İşte Türkiye’nin zengin yahudilerinden bir kaç isim size:

Eli Acıman, Mişo Agrache, Jean Akaoui, David Akgönül, Leon Akman, İsak Alaton, Alber Alazraki, Avram Albohayre, İsak Alfandari-Sevik, Enrica Aliberti, İsrael Almaleh, Josef Almazlino, Leon Amado, Moiz Amado, Amran Ailesi, Alber Arditti, Jean J. Aslan, Reşad Atabek, Viktor Bali, Mişel Ballı, Albert Baruh, Lazar Baruh, Yasef Becer, Hanri Benazus, Moris Bencuya, Jak Benhabib, Albert Benmayor, Josef Benmayor, Moiz Benmayor, Demişulam Bensiyon, Mordo Berker, Bezmen Ailesi, Albert Bilen, Mordo Bilman, Henri Bornsten, Burla Ailesi, Benyamin Çıkurel, Dabcovich Ailesi, Anton Dermond, Edward Dermond, Heinrich Dermond, Hendrik Dutilh, Karol Dutilh, Sami Farhi, David Franko, Moiz Franko, David Gabay, Mario Gabay, Liliane Gallia, Reginald G. Gallia, Üzeyir Garih, Abram Goldenberg, İsak Goldenberg, Leon Grünberg, Vitali Hakko, İsak Hakmen, Yüksel Hakmen, Henry Hassid, İpekçi Ailesi, Georges Jambert, Josef Kalomeni, Kamhi Ailesi, Nihad Kofman, Albert Kohen, David kohen, Josef Kohen, Moiz Kohen, Samuel Kohen, Viktor Kohen, Rabi Koral, Hayim Koranel, Leon Kuriyel, Emilio Levante, Abram Levi, David Levi, Richard Libert, Vitali Meşulam, Charles Micaleff, Bernard Nahum, Gaston Nahum, Klod Nahum, Jean Neff de Sainval, Hayim Nonmaz, Albert Ovadya, Guy Pagy, Sinto Pessa, Hayim Pinhas, Horst Raben, Hugo Rotman, Hayim Sadak, Moris Sadikoğlu, David Sidi Sarfati, Bernard Sonman, Rifat Taranto, Kazım Taşkent, Rafael Tezartes, Simon Tutak, Nesim Varon, Simon Vantura, Elio Ventura, Maurice Verbeke, Yalman Ailesi, Yaşar Ailesi. (Bu bilgiler Harun Yahya’nın Yahudilik ve Masonluk kitabından alınmıştır.)
--------------------------------------------------

Büyük Lider Adolf Hitler, 1889 senesinde Yukarı Avusturya’daki Branunau’da dünyaya geldi.
Avusturyalı bir gümrükçünün oğluydu. Hayatın daha başında öksüz kaldı.
İlkokuldayken çok iyi ve başarılı bir talebeydi. Ancak yaşadığı ailevi acılar sonraki eğitim dönemine olumsuz tesir etti. Hatta lise hayatı pek parlak geçmeyince okulu terketmek zorunda kaldı.
1912 senesinde doğduğu yerleri terketti ve Münih’e yerleşti.
Badanacılık, dekoratörlük dahil yapmadığı iş kalmadı.
Boş zamanlarında ise kendisini politika ile ilgili kitaplar okumaya adadı. Politika en çok ilgisini çeken konuydu.
Bu yıllarda bir sendikaya kaydoldu. Sendikada yaşadıkları onun midesini bulandırdı. Yahudi düşmanlığının temelini bu dönemde edindi. Çünkü yahudiler bir yandan işçileri kışkırtıyor bir yandan da sendikayı elinde tutuyorlardı. Almanya çok berbat bir dönemdeydi. Para değeri ABD Doları karşısında inanılmaz ölçüde değer yitirmiş, yahudiler Almanya’nın ekonomik ve sosyal yaşamını olduğu gibi ele geçirmişti. Evet yahudiler Almanya’yı bir fare gibi kemiriyor ve bu da Büyük Lider’i derin derin düşünmeye sevkediyordu.
Bu dönemde aynı zamanda ırki üstünlük fikri de gelişti.
O sadece Almanya için değil her ülkenin kendi ırkına sahip çıkması gerektiğinin bilinciyle Alman ırkının üstünlüğünü savunmaya başladı.
(Burada bir parantez açmak gerekirse Türk halkı da artık Türk ırkının üstünlüğüne inanmak zorundadır. Tarihte ikinci kez Türk adıyla devlet kuran Mustafa Kemal Atatürk’ten sonra bir daha Türk ırkının üstünlüğünü savunan lider gelmeyişi, hâlâ Osmanlı’nın küllerinin alevlendirilmeye çalışılması bir Türk için ne kadar acıdır.)
Büyük Lider, 1914’te gönüllü olarak Bavyera ordusuna yazıldı. İşe mutlaka bir noktadan başlaması gerektiğine inanıyordu.
Katıldığı bir savaşta iki kez yaralandı. Kahramanlığı ve başarılarından dolayı onbaşılığa terfi etti.
Kahramanlıklarından dolayı ayrıca Alman Deniz Haç Nişanı ile ödüllendirildi.
Evet Büyük Lider Adolf Hitler yola çıkmıştı artık. Yahudiler belki gizliden gizliye onun ayak seslerini duyuyorlardı ama bir anlam veremiyorlardı.
Savaş sırasında bir gece taarruzu esnasında zehirlendi. Geçici körlüğe uğradı. Savaş bitene kadar hastanede tedavi gördü.
Daha sonra Yeni Reich Ordusu’nda, komünizmle mücadele ve milliyetçilik ülküsünü yaymakla görevlendirildi.
Çünkü komünizm bir yahudi doktriniydi. İnsanlığı din, ahlâk hedeflerinden uzaklaştırmayı ve yahudilerin efsanevi Babil efsanesini hayata geçirmeyi amaçlıyordu.
Kabiliyetleri, hitabet gücü ile belirli çevrelerin hemen ilgisini çeken Büyük Lider, 1919’un Eylül ayında Alman İşçi Partisi ile irtibat kurdu.
Büyük Lider’in siyasi hayatının fiili başlangıcı ise 1920 yılının Şubat ayında oldu. Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi adını alan bir partinin Propaganda İdareciliği’ne getirildi. Büyük Lider’in önlenemez yükselişi 1921 yılında partinin Genel Başkanlığı’na seçilmesi ile devam etti.
Reich Hükümeti tamamiyle yahudilerin ve komünistlerin tesiri altına girmişti. Bu hükümetin yıkılması için çeşitli faaliyetler başlatıldı ve bunların içerisinde Büyük Lider de yer aldı. Hükümet bunu farkedince 8 Kasım 1923 tarihinde Adolf Hitler’in partisini kapattı.
Büyük Lider hükümet tarafından 5 yıl kalebendlik cezasına çarptırıldı.
Büyük Lider bu cezası süresince büyük eseri Mein Kampf’ın (Kavgam) birinci cildini yazdı. 1924 yılında affa uğrayan Adolf Hitler, hapisten çıkarıldı.
1925 yılında Nasyonal Sosyalist Alman İşçi yeniden kuruldu. Büyük Lider 30 Ocak 1933 tarihinde güçlü bir partinin lideri sıfatıyla yeniden Genel Başkanlığa seçildi.
Büyük Lider iktidara geldiği zaman, yahudilerin tahakkümü altında bulunan siyasi hasımlarını önce saf dışı bıraktı. Evet artık büyük yahudi temizliği başlamıştı. Böylece Büyük Lider, devlet mekanizmasının tamamını eline geçirdi ve kendisinden habersiz bir kuşun dahi uçmamasını sağladı.
Yahudiler ve komünistler artık sadece Almanlar’ın değil bütün insanlığın bir can düşmanı olarak görülüyordu. Tarihin bir çok döneminde bozgunlar, fitneler çıkararak insanlığı dramlara yönelten yahudiler için gerçek anlamda bir dram başlamıştı. Fitneci, fesatçı ve bozguncu yahudiler birer birer hak edildiği şekilde katledildi.
Özellikle yahudilerin diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Almanya’da da kurdukları Geto denilen etrafı duvarlarla çevrili yahudi mahallelerindeki çarpık sosyal yaşantıları gözler önüne serildi. Bu mahallelerdeki yaşantı sadece Alman örf ve adetlerine değil bütün insanlığa ters bir yaşantıydı. Tevratta da okuyabileceğiniz gibi babasıyla yatan kızlardan tutun, homoseksüelliğe kadar ne ararsanız bu mahallelerde bulabilirdiniz. Büyük Lider bu mahalleleri bir gecede temizledi.
Ayrıca çökme durumuna gelen Alman ekonomisinde bu durumu vücuda getirenler de yahudi tüccarlardı. Yahudi tüccarların bile bile yaptıkları menfi tutumlar Alman ekonomisini iflasın eşiğine getirmişti. Bu yahudi tüccarlar da birer birer temizlendi. O sevdikleri altın ve paraların içerisinde birer birer gebertildiler.
Bu politikasını büyük bir ustalıkla ve maharetle sergileyen Büyük Lider, diğer Avrupa devletlerinden de bazılarının desteğini aldı. Bu gücü çok iyi kullanan Adolf Hitler, 1939 yılında İkinci Dünya Savaşı’nı başlattı.
İspanya’dan başlayarak bütün Avrupa’yı istila etti. Balkanlar ve Libya’nın ardından Moskova kapılarına dayandı.
Bu ülkelerdeki yahudileri birer birer temizledi. Avrupa’yı tertemiz bir hale getirdi. Bu aşamada savaşa ABD girdi. Çünkü yahudilerin kurduğu bir ülke olan ABD kendi ırkının hakkını korumak istiyordu. Neredeyse bütün dünya birleşerek Büyük Lider’in üzerine saldırdı.
Adolf Hitler hepsi ile çok iyi mücadele etti. Ancak inançsız komutanları yüzünden savaşta mağlup oldu.
Almanya’nın savaşı kesin kaybetmesi üzerine her şerefli askerin yapması gerektiği gibi 1945 yılında işgal ordularının, karargahına 20-30 metre yaklaşması üzerine intiharı seçti.
Sevgilisi ve hayat arkadaşı Eva Braun ile karargahında evlenen Büyük Lider, evliliğinin bir kaç saat sonrasında intihar ederek bu dünyadan ayrıldı.
Yahudi köpeklerin eline düşmektense şerefli bir asker gibi hayatına kıyan Büyük Lider günümüzde bile hâlâ yahudilerin en büyük korkusudur. Çünkü o olmasa da onun fikirleri etrafında dünyanın her yerinde birleşen ırkçılar yahudilerin kökünü birer birer kazımaya yemin etmişlerdir. Bu yeminden dönenler birer yahudi köpektir. Avusturya’da Haider’in çaktığı kıvılcım giderek yayılmakta ve bir ateş topuna dönüşmektedir. Bu ateş topunun yahudi köpekleri sarması an meselesidir.
 
 
 
ndl
Proto-Turks Klanı
Kayıt : 03.08.2006
Mesaj : 9

Level 0

03.08.2006 20:12:47    
sanmayın ki cyhn bunu narin parmaklarıyla yazdı

..

hepsini okumayın gerenk yok


19.00 haberlerini izleyin yeter
 
 
 
Jordan
Army in Reign Klanı
Kayıt : 02.08.2006
Mesaj : 247

Level 4

04.08.2006 00:28:34    
 
”ndl
sanmayın ki cyhn bunu narin parmaklarıyla yazdı

..

hepsini okumayın gerenk yok


19.00 haberlerini izleyin yeter
haberLerde yokta bende eLimle yazmadım zaten hehe
 
 
 
ID Reaper
 
Kayıt : 02.08.2006
Mesaj : 36

Level 3

04.08.2006 01:00:10    
bundan sonra bana sataşan yabancı lamerlere yahudi dicem aynen southparktaki gibi
 
ID Reaper
 
 
dzrcht`
act of cursing Klanı
Kayıt : 02.08.2006
Mesaj : 80

Level 7

04.08.2006 05:32:11    
 
”ID Reaper
bundan sonra bana sataşan yabancı lamerlere yahudi dicem aynen southparktaki gibi

Bu yazıyı okumak için biraz kasmak lazım
 
Moliére
 
 
HelmetIV
Kayıt : 04.08.2006
Mesaj : 95

Level 9

04.08.2006 15:45:38    


Bravo Ceyhun iyi çalışma.....

Eline keleş alıp dağa ne zaman çıkacaksın zaman yakın mı bari?
 
 
 
exagg.
Kayıt : 10.07.2006
Mesaj : 601

Level 0

04.08.2006 16:41:41    
deLi hazırlamıs. Ceyhun yazmıs.

spaceman ceyhun
 
”yet, hell awaits them”
 
 
HelmetIV
Kayıt : 04.08.2006
Mesaj : 95

Level 9

04.08.2006 17:00:34    


Deli de mi eline keleş alıp dağa çıkacak yani.....
 
 
 
S@DO
Kayıt : 04.08.2006
Mesaj : 46

Level 4

04.08.2006 17:19:23    
delidir çıkar mı çıkar
 
kimine göre KRALIZ, kimine göre YALANIZ, herkes rahat olsun adamına göre ADAMIZ... www.pashaklan.com
 
 
*LuCiano.
eSTeL Klanı
Kayıt : 04.08.2006
Mesaj : 226

Level 2

04.08.2006 17:24:57    
Jordan resmindeki kişide bunu önceden anlamış olcakkki kendine tehtit unsuru olacak bu ırka karşı bazı şeyler yaptı ama bunlarda kötü anlaşıldı...savaş sırasında her şey makuldür insan hakları savaşın olmadığı yerde wardır...ama biz şu an bu şahsiyeti bir gaddar bir şerefsiz bir ırkçı vs biliyoruz...sölenenler bu...ama unutmayalımki senin koyduğun yazıdada bu ırk bu şahsiyeti kötü gösterdiler onun yaptığı şeleri hollywood u kullanarak bazı filmelerde anlattılar...aslında hittler çok iyi bir konuşmacı çok iyi bir asker çok iyi bir politikacıdır vs...eğer arkadaşlar aranızda hittler film serisini izlemeyen warsa lütfen bi yerden bulup izlesin...geçen sene moviemax(digiturk)veriodu...olay şundan ibarettirki bu ırk gerçekten dünyayı güzel yönetiolar...amerika birleşik devletlerinin arkasında her zman bir yahudi locası olduğu sölenir ama ben hiç bir zman bu ırkı kötümsemem ve küçültmem aralarında gerçekten çok düzgün insanlar var...ama bazen yanlışlar yapılıo bu ölümlü dünyada...inş adminler tarafından silincek bir yazı yazmamışımdır...
 
OnLy GoD WiLL Judge ME ! ! !
 
 
S@DO
Kayıt : 04.08.2006
Mesaj : 46

Level 4

04.08.2006 18:24:48    
bu yazılar bana tanıdık geliyo
 
kimine göre KRALIZ, kimine göre YALANIZ, herkes rahat olsun adamına göre ADAMIZ... www.pashaklan.com
 
 
*LuCiano.
eSTeL Klanı
Kayıt : 04.08.2006
Mesaj : 226

Level 2

04.08.2006 18:41:30    
hangi yazılar sado...
 
OnLy GoD WiLL Judge ME ! ! !
 
 
S@DO
Kayıt : 04.08.2006
Mesaj : 46

Level 4

04.08.2006 19:23:43    
konu başlığı olan yazılar
 
kimine göre KRALIZ, kimine göre YALANIZ, herkes rahat olsun adamına göre ADAMIZ... www.pashaklan.com
 
 
*LuCiano.
eSTeL Klanı
Kayıt : 04.08.2006
Mesaj : 226

Level 2

04.08.2006 19:34:36    
nerden tanıdık gelio zaten bi yerden alıntı yapıldığı belli...
 
OnLy GoD WiLL Judge ME ! ! !
 
 
S@DO
Kayıt : 04.08.2006
Mesaj : 46

Level 4

04.08.2006 19:50:32    
başka bi forumdan cnm
 
kimine göre KRALIZ, kimine göre YALANIZ, herkes rahat olsun adamına göre ADAMIZ... www.pashaklan.com
 
 
*SuperGaZi
Kayıt : 02.08.2006
Mesaj : 3659

Level 10

05.08.2006 02:59:34    
Yahudileri sevmiyorum...
 
 
 
*SuperGaZi
Kayıt : 02.08.2006
Mesaj : 3659

Level 10

05.08.2006 03:01:19    
Birlesmis Milletler ne ise yarar?
 
 
 
*SuperGaZi
Kayıt : 02.08.2006
Mesaj : 3659

Level 10

05.08.2006 03:05:28    
Onca mahsum cocugu acimadan katleden serefsizlere bir kinama dahi yapamayan Birlesmis Milletler e kim güvenir artik.KUKLA...
 
 
 
HelmetIV
Kayıt : 04.08.2006
Mesaj : 95

Level 9

05.08.2006 11:01:50    
 
”*SuperGaZi
Yahudileri sevmiyorum...Bravo size medeniyetin göbeğinde yaşayan Gazi beyimmmm.....

O zaman Niye Fransa dasın memleketinde yaşa.....
 
 
 
*LuCiano.
eSTeL Klanı
Kayıt : 04.08.2006
Mesaj : 226

Level 2

05.08.2006 11:05:09    
hayatta bazı şeler insanları gurbete taşır helmet abim..
 
OnLy GoD WiLL Judge ME ! ! !
 
 
   
 
Toplam 37 Mesaj. Gösterilen 1 - 20 arası

1  | 2  |
 

Kadromuz | Maçlarımız | Üyeler | Hakkımızda | Şikayet | Klan Başvuru | Şifremi unuttum | Kredi Başvurusu| Kredi Bilgi